ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika(“Službeni list RCG” br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06 i “Službeni list CG” br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17, 10/18 i 109/20), Opštinska izborna komisija Plužine [...]
05/10/2022

Rješenje

Utvrđuje se i proglašava izborna lista “Može Piva! Može Crna Gora! dr Dritan Abazović” za izbor odbornika u Skupštini opštine Plužine.
30/09/2022

Rješenje

Utvrđuje se i proglašava izborna lista “ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – DSS – IDEMO LJUDI!” za izbor odbornika u Skupštini opštine Plužine.
30/09/2022